Wat bedoelen
we met...

Precisietechniek?

Draaien en frezen. Zogenaamde verspanende technieken, waarbij ruwe materialen minutieus worden bewerkt tot bijvoorbeeld onderdelen voor apparaten of gereedschappen. Het is ook de verzamelnaam voor de opleidingen op alle niveaus van verspaningstechnologie.

Expertisecentrum?

Het vak heeft vier urgente problemen: tekort aan vakmensen, vergrijzing, onvoldoende aansluiting tussen opleiding en praktijk en gebrek aan samenwerking in de regio. In het ECP willen enkele verspanende metaalbedrijven in Zuid-Holland, Koninklijke Metaalunie en OOM die uitdagingen met elkaar aanpakken.

Naar een
duurzaam

Expertise Centrum
Precisietechniek (ECP)

Waarom doen we dit?

 • Er is veel werk in de precisietechniek. Om personeelstekorten in de nabije toekomst te voorkomen, moeten we nu investeren in jong talent.
 • Snelle technologische veranderingen binnen het bedrijfsleven vragen om relevant onderwijs dat met de tijd meegaat.
 • Met het programma Een Leven Lang Ontwikkelen bieden we bijscholing en helpen we zij-instromers hun potentieel te benutten.
 • Met elkaar en in een goede regionale samenwerking zijn we als MKB sterker om oplossingen te realiseren.

Wat zijn onze doelen?

 • Promotie van het vak; via het neerzetten van een actueel beroepsbeeld en het organiseren van wervingscampagnes.
 • Onderwijsontwikkeling voor (zij-)instroom (nieuwe medewerkers) en bijscholing huidige werknemers.
 • Verbinden en coördineren, via informatievoorziening en kennisdelingssessies.
 • Geen winstoogmerk.

Onze visie is een wereld waarin mensen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en zichzelf te ontplooien. Zo werken zij aan hun eigen ontwikkeling en aan die van hun omgeving.

Wie hebben het initiatief
mogelijk gemaakt?

 • Boers & Co
 • FMI Instrumed
 • FMI Machining
 • Icamat
 • Klift Metaalbewerking
 • Madern
 • Matrix Metaalbewerking
 • Peekstok Machining
 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM)
 • Koninklijke Metaalunie
 • Birch Consultants B.V.

Wij willen dat alle bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio (die met precisietechniek te maken hebben) op ons kunnen rekenen. Iedereen kan bij ons aansluiten. Lidmaatschap brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee.

Hoe willen wij
onze doelen bereiken?

 • Kwaliteitsonderwijs ontwikkelen en vernieuwen om kansrijke (zij-)instromers voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
 • Een coördinerende en verbindende rol spelen voor leerlingen, bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen.
 • Hybride labs opzetten waar specialisten kennis en expertise ontwikkelen en het vak precisietechniek promoten.

Vereniging Expertise Centrum Presisietechniek

NB Er is ook een alleen voor leden toegankelijke website

 

Uitvoerend Manager : Arjan van Wijngaarden Manager@ecpzh.nl

  T: 06 81 14 01 40

Bestuursleden:

Voorzitter Ronald Koot voorzitter@ecpzh.nl  
Penningmeester Michael van der Windt penningmeester@ecpzh.nl
Secretaris Henk Jansen secretaris@ecpzh.nl

NB De bestuursleden zetten zich op  persoonlijke titel in voor de verbetering van de precisietechniek in Zuid-Holland en zijn onbezoldigd. De uitvoerende medewerkers worden volgens de laatst geldende personeelssalarisregeling beloond.

Algemene Gegevens

E-mail:   info@ecpzh.nl

Arjan van Wijngaarden     T: 06 81 14 01 40

Postadres: Fokkerstraat 495, 3125BD Schiedam

RSIN : 8599.06.656 KvK : 74452657 

ECPZH_Imagery_1